Home » Удирдах зөвлөл

Удирдах зөвлөл

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 61 дүгээр тогтоолоор Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилсон

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч – Э.Бат-Амгалан
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч – Ц.Баатархүү
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч – С.Эрдэнэтуул
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга – Ж.Тогтохбаяр                                                                                      Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын ахлах мэргэжилтэн – Т.Оюунсувд

scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube