About ubroad

Эвдэрсэн авто замуудыг засварлаж байна

Эвдэрсэн авто замуудыг засварлаж байна

2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ 19 техник, 63 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд 22-н товчооны гүүрний хэв гажилтын ...

Read More »
Сургууль орчмын бүсийг сайжруулах ажил үргэлжилсээр байна

Сургууль орчмын бүсийг сайжруулах ажил үргэлжилсээр байна

Сургууль орчмын бүсийн ойролцоох зам, замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал сургуулийн хүүхдүүдийн аюулгүй зорчих байдалд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа билээ. Тиймээс хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос урь ...

Read More »
17000м2 авто замын ан цав, заадсыг мастикаар засварлалаа

17000м2 авто замын ан цав, заадсыг мастикаар засварлалаа

“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ нь авто замын нөхөөс, ан цав хагарлыг засварлах ажлын хүрээнд Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны өргөн чөлөөний 17000м2 ан цав, заадсыг гэрээт хугацаа ...

Read More »
Зам засвар, арчлалт, замын байгууламжтай холбоотой ажлууд үргэлжилж байна

Зам засвар, арчлалт, замын байгууламжтай холбоотой ажлууд үргэлжилж байна

2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын инженер техникийн ажилтнууд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд ХӨСҮТ-ийн тохижилтын ажлын хүрээнд 1 техник ...

Read More »
Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний ажлыг  стандартын дагуу гүйцэтгэж байна

Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний ажлыг стандартын дагуу гүйцэтгэж байна

“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Үйлдвэрлэлийн алба нь Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний ажлыг 2018 оны 06 дугаар сараас гүйцэтгэж эхэлсэн. Уг ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөө ...

Read More »
scroll to top
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube